Leheküljel on esitatud väike valik  tehtud töödest.
Auhindu teeme tellimustöödena. Stuudios ei ole "valmis" auhindade valikut. Sobilike auhindade valmistamiseks on vajalik piisav ettevalmistusaeg, eriti kui kogused suured ja soovid erilised. Väiksemate koguste ja lihtsamate soovide puhul kavandite kinnitamisest alates vähemalt kaks nädalat, eritellimuste ja keerukamate auhindade puhul vastavalt pikem aeg.

Auhinnad 2020 Auhinnad 2019
Auhinnad 2018
Auhinnad 2017
Auhinnad 2016
Auhinnad 2015
Auhinnad 2014 Auhinnad 2013 Auhinnad 2012 Auhinnad 2010-2011 Auhinnad ja tänmeened